Концепція єдиного системного документу - Податкового Кодексу Розвитку

 

Мета: Створення сприятливих правових та економічних умов для суб’єктів господарювання через податкові механізми для забезпечення сталого економічного розвитку України.

Проблематика податкової системи України:

1. Наявність великої кількості податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів, що значно викривлюють податковий «ландшафт» та спотворюють конкуренцію.

2. Високий рівень податкового навантаження, зокрема, на фонд оплати праці, пов’язаний з надмірним та не оптимальним за рівнем розвитку держави перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси.

3. Відсутність комплексної реформи ДФС та митниці (у т. ч. високий рівень корупції цих органів за даними опитувань), відмова від ліквідації Податкової міліції, яка понад рік працює поза законом, каральна спрямованість політики цього органу, силовий та адміністративний тиск на бізнес, велика чисельність співробітників з неконкурентними заробітними платами.

4. Суттєві прогалини у діючому податковому законодавстві, які дозволяють великому бізнесу користуватись численними схемами по ухиленню від сплати податків за допомогою «офшорних інструментів».

5. Обтяжливе адміністрування – порушення принципу стабільності, відсутність своєчасного методичного, консультаційного та технічного забезпечення, що призводить до появи:

 • помилок, а у подальшому й до застосування штрафних санкцій;
 • суперечливих (іноді заплутаних) норм законодавства;
 • можливостей для дискреційного (вибіркового) підходу до застосування законодавства для різних платників податків;
 • законодавчих норм непрямої дії, через що велика кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними актами.

6. Структура податків не відповідає національним особливостям та цілям економічного розвитку, зокрема, занадто велику роль для країни, у якій існує системна корупція, відіграють  прямі податки та квазіподатки (оподаткування праці), водночас невагомими є податки на нерухомість та землю (зокрема податки на капітал). Встановлений порядок сплати окремих податків нерідко призводить до переплат, необхідності попередньої (авансової) сплати або заморожування частини обігових коштів підприємства.

Структура та завдання Податкового кодексу Розвитку

Загальні положення

- законодавчо встановлена кількість контролюючих органів;

- запровадження обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання).

Адміністрування податків

- впровадження єдиного рахунку для сплати податків та зборів, інших обов’язкових платежів (крім ПДВ та акцизів);

- розширення спектру послуг електронних сервісів для платників податків та впровадження нових електронних сервісів (електронний реєстр чеків, цифрові РРО, електронні акцизні марки);

- забезпечення відкритості ДФС України шляхом оприлюднення агрегованої зведеної інформації щодо діяльності служби та платників податків;

-  Впровадження нових удосконалених підходів до адміністрування, що сприятиме процесу деофшоризації (інструментарії Проекту ОЕСР/G20 BEPS), зокрема щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній та інше.

Податок на додану вартість

-  реалізація нової концепції онлайн контролю за переміщенням ризикових категорій товарів (концепція tax invoice), (єдиний електронний документ);

-  перегляд у бік зменшення пільг з ПДВ, наданих окремим категоріям платників (у т. ч. перегляд переліку операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ);

-  удосконалення механізму застосування "касового методу" при сплаті ПДВ.

Податок на прибуток

-  заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, який передбачає відтермінування сплати податку на момент виплати дивідендів або прирівняних платежів.

Плата за землю та нерухоме майно

-  модифікація наявного податку на землю та нерухоме майно, з метою зменшення його дискреційності та дотримання принципу справедливості, зокрема:

✓     зменшення граничних розмірів ставок;

✓      скорочення пільг з податку на нерухоме майно та землю, протягом кількох років - скасування пільг з податку на землю, незалежно від соціальних груп;

✓     перегляд ставок земельного податку для земель товарного с/г виробництва (наблизити ставки податку на землю до ставок ЄП 4 групи).

ПДФО, єдиний податок, ЄСВ

- зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, скасування військового збору:

у перший рік реформи – з 41,5% до 32%, у другий рік реформи – до 25%, починаючи з третього року реформи – встановлення єдиної ставки -  20%, із компенсацією за рахунок зниження неефективних видатків бюджету. Об’єднання звітності по ПДФО та ЄСВ;

- впровадження нових форм оподаткування фізичних осіб - підприємців (патенти), що дозволить спростити реєстрацію, облік, оподаткування, звітність і припинення підприємницької діяльності фізичними особами;

- запровадження дієвих методів боротьби зі зловживаннями при продажу товарів, поширення сфери дії РРО на ризикові категорії (великі торгівельні площі, лакшері та товари преміум сегменту);

- заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їх реєстрації – проект «Кешбек для покупця»;

-   збереження спрощеної системи оподаткування;

- з метою зменшення зловживань на 3-ій групі спрощеної системи – поступове підняття ставки податку для послуг третьої групи ЄП (одночасно із зниженням ЄСВ+ПДФО) – до оптимального розміру;

- впровадження механізму сплати податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки (паї), до місцевих бюджетів за місцезнаходженням такого нерухомого майна

- скасування дискримінаційного стягування ЄСВ із «сплячих» ФОПів та подвійної сплати ЄСВ для сумісників;

- стимулювання роботодавців та ВНЗ до співпраці у створенні навчальних робочих місць для учнів/стажерів в процесі розвитку форм дуальної освіти - скасування ЄСВ для учнівських/стажерських робочих місць, передбачених програмами навчання/стажування і лімітованих коефіцієнтом до кількості робочих місць роботодавця

Перехідними положеннями Податкового Кодексу Розвитку передбачити:

- докорінне реформування Державної фіскальної служби, перебудова її в ефективну, якісну і прозору сервісну службу, яка буде здатна створювати сприятливе для бізнесу середовище, запроваджувати системні зміни й сервіси для підтримки і захисту бізнесу, забезпечить довіру до її роботи з боку громадян і бізнес-середовища;

- створення прозорої, комплексної та ефективної законодавчої системи, яка дозволить митниці сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави;

- створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих (з метою визначення обсягу податків) органів, під адмініструванням Міністерства фінансів України;

- остаточна ліквідація податкової міліції та створення окремого державного органу Служби фінансових розслідувань (фінансової поліції) у системі органів Кабінету Міністрів України, з керівником та співробітниками, відібраними за процедурами, аналогічними обранням членів НАБУ, із суттєвим підвищенням їх посадових окладів та усуненням дублювання функцій;

- запровадження персональної відповідальності державних службовців перед платниками податків за завдані збитки внаслідок зловживань або бездіяльності;

- розроблення Урядом законопроекту  та прийняття законодавчих змін щодо модифікації податку на майно (концепція за посиланням), зокрема:

 • об’єднати податок на землю з податком на нерухомість, взявши за базу оціночну вартість землі з урахуванням забудови;
 • створити автоматизовану систему для визначення оціночної вартості об’єктів землі та нерухомості;
 • визначити критерії якості до баз даних, які планується використовувати;
 • прописати механізм переоцінки землі та нерухомості за бажанням платника;
 • прописати механізм внесення до єдиної бази ФДМ України всіх оцінок для уникнення їх заниження;
 • прописати механізм встановлення справжніх власників (бенефіціарів) кожної земельної ділянки та, відповідно, розташованих на ній об’єктів нерухомості;
 • розробити методологію зарахування податку на житлову нерухомість до ПДФО;
 • гармонізувати податок на житлову та нежитлову нерухомість;
 • визначити можливий перехідний період для проведення оцінки об’єктів оподаткування, протягом якого методика обчислення розрахункової вартості має набрати необхідну кількість даних для оцінки;

- проведення Урядом масштабної ревізії видатків бюджету із їх скороченням на 3-5% ВВП (зокрема шляхом верифікації соціальних виплат/пенсій («мертві душі», «псевдопереселенці» тощо) та скороченням неефективних видатків бюджету) та із врахуванням її результатів у проекті Державного бюджету на 2020 рік.  Передбачити наступні заходи:

 • перехід до середньострокового бюджетного планування, удосконалення процесу розробки Основних напрямів бюджетної політики на відповідні роки із урахуванням міжнародних тенденцій
 • реформування бюджетного процесу, зокрема, удосконалення програмно-цільового методу фінансування;
 • провадження фіскальної політики, спрямованої на суттєве зниження частки державних видатків ВВП до середньоєвропейської;
 • перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків держбюджету;

- запровадження оптимальної моделі податкової амністії (за основу взяти законопроекти № 8257 та № 8258), разом із прийняттям єдиного системного документу (Податкового Кодексу Розвитку);

- удосконалення процесів контролю трансфертного ціноутворення;

- запровадження в межах двох-трьох адміністративно-територіальних одиниць України Пілотного проекту щодо Порядку оподаткування майна (землі та нерухомості) від їх ринкової вартості;

- встановлення мораторію на внесення змін до Податкового кодексу України на три роки, щодо збільшення ставок податків та зборів;

- проаналізувати можливість реалізації ступінчастої (прогресивної) ставки ПДВ (10% між платниками ПДВ, 20% - між платником та не платником);

- реформування Фондів соціального страхування, скорочення їх функцій та витрат.

 

Баланс єдиного системного документу Податкового кодексу Розвитку*

млрд. грн.

Пропозиції, що призведуть до зниження доходів бюджету

Пропозиції щодо збільшення доходів бюджету або призведуть до його економії

Введення ПнВК

скасування пільг і преференцій:

- з ПДВ

- з податку на майно, в т.ч:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  та плати за землю

 

Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці з 41,5% до 20%, в тому числі:

ЄСВ – с 22% до 10%

ПДФО – с 18% до 10%

модифікація податку на нерухоме майно (Пілотний проект щодо Порядку оподаткування землі та нерухомості від їх ринкової вартості)

Скасування ЄСВ для сплячих ФОПів та для учнівських місць

 

проект tax invoice

 

 

проект «Кешбек для покупця», фіскалізація ризикових категорій товарів

зменшення граничних розмірів ставок податку на майно (з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та із плати за землю);

скорочення пільг з податку на майно;

перегляд ставки земельного податку для земель товарного сільськогосподарського виробництва (наблизити до ставки ЄП 4 групи)

детінізація, амністія капіталів (запровадження нульового декларування), деофшоризація

 

Реформування 3-ої групи ЄП

 

скорочення неефективних витрат бюджету, верифікація соціальних виплат і пенсій

 

Баланс:

* потребує окремого розрахунку

 

 

 

МЕМОРАНДУМ «КРАЇНА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ПОТУЖНОЮ ЕКОНОМІКОЮ», ПОГОДЖЕНИЙ УРБ ТА «ГРОМАДЯНСЬКОЮ ПОЗИЦІЄЮ»

Українська Рада Бізнесу, до складу якої входять 68 бізнес-асоціацій України, та політична партія «Громадянська позиція» вирішили укласти цей Меморандум, виходячи з нашого спільного бачення необхідності та шляхів прискореного економічного розвитку України.

Метою наших спільних дій є проведення ефективних реформ, спрямованих на усунення будь-яких перешкод на шляху створення рівних, ефективних і відкритих можливостей для розвитку підприємництва, створення державою сприятливих умов  для ведення бізнесу (значне покращення позиції у рейтингу Doing Business), що призведе до:

 1. Зміцнення економіки як основи демократії, добробуту і соціальних стандартів.
 2. Збільшення капіталізації країни, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
 3. Виведення економіки на високі темпи росту із дотриманням екологічних стандартів.

В результаті запровадження ефективних реформ ми отримаємо:

 1. Вільного громадянина і підприємця, законні права, свободи і власність яких будуть надійно захищені.
 2. Потужний середній клас і активне громадянське суспільство.
 3. Економічно міцні громади і на їх основі – економічно стійку незалежну Україну.

Ефективні реформи базуватимуться на десяти ключових принципах:

 1. Непорушність права власності, рішуча протидія рейдерству.
 2. Захист економічних прав і свобод громадян, як в Україні, так і за її межами.
 3. Демонополізація економіки, створення рівних умов для чесної конкуренції.
 4. Деофшоризація і детінізація економіки, стимулювання безготівкового обігу.
 5. Децентралізація державної влади, зміцнення економічної бази місцевих громад.
 6. Ефективне і прозоре державне управління, підзвітність влади суспільству.
 7. Державна підтримка розвитку експортного потенціалу та скорочення безподаткового імпорту споживчих товарів.
 8. Енергозбереження, енергоефективність, розвиток альтернативної енергетики.
 9. Деполітизація і декомерціалізація правоохоронних і судових органів.
 10. Рішуча протидія корупції, на основі дієвих стимулів і невідворотності покарання.

Пріоритетними практичними кроками на шляху реформ ми вважаємо:

- Створення інфраструктури для прискореного розгортання нових виробництв, зокрема готових ділянок з підключеними комунікаціями і доступом до мереж, демонополізація ж/д перевезень.

- Спрощення процедур адміністрування податків; зниження оподаткування заробітної плати; блокування офшорних схем; скорочення обсягів тіньового ринку оренди земель та сільгосппродукції; впровадження заходів спрямованих на забезпечення контролю ланцюжка продажів від виробника або імпортера до кінцевого продажу, забезпечення детінізації розрахунків та захист прав споживачів через прийняття та імплементацію законодавства, спрямованого на стимулювання покупців вимагати фіскальні розрахункові документи при купівлі товарів; запровадження концепції єдиного рахунку для сплати податків і зборів; запровадження персональної фінансової відповідальності чиновника за блокування роботи підприємства.

- Вдосконалення бюджетного процесу, з метою запровадження середньострокового бюджетування, обмеження частки держави у перерозподілі ВВП через бюджет, скорочення неефективних видатків, ліквідації корупційних схем у системі державних закупівель, приватизаційних процесах і у роботі державних підприємств.

- Забезпечення рівних умов доступу і прозорих конкурентних процедур приватизації державних підприємств і державного майна.

- Поліпшення бізнесклімату і зниження ризиків країни, з метою забезпечення вітчизняним виробникам можливості отримувати доступні кредитні ресурси.

- Запровадження компенсаційних (офсетних) схем і вимог локалізації під час масштабних державних закупівель товарів і послуг за кордоном.

- Забезпечення стійкого розвитку аграрного виробництва та соціальної сфери українського села, унормування земельних відносин шляхом 100% наповнення Державного земельного кадастру та його повної інтеграції з Реєстром майнових прав, переорієнтація бюджетної підтримки від надприбуткових агрохолдингів - на стимулювання розвитку середніх і малих с/г виробництв із високою доданою вартістю та високою часткою праці в собівартості кінцевої продукції (м’ясо-молочна, овочева, плодово-ягідна галузі, бджільництво).

- Інституційна реформа Державної фіскальної служби України, запровадження відкритих конкурсів для працівників ДФС і митниці,  забезпечення максимальної прозорості їх діяльності у поєднанні з автоматизацією процесів

- Остаточна ліквідація податкової міліції, позбавлення СБУ, МВС та органів прокуратури невластивих їм функцій і важелів силового втручання в економічні процеси, утворення єдиної цивільної (несилової) служби фінансових розслідувань.

Ми спільно готуємо нову редакцію Податкового кодексу України  (Кодексу розвитку, включно із детальними розрахунками щодо податку на виведений капітал ) та пропозиції щодо глибокої модернізації Митного кодексу України, які мають бути прийняті новообраним парламентом.

Ми виступаємо за проведення політичних реформ, що сприятимуть оновленню влади та підвищенню її відповідальності перед суспільством і громадянами, насамперед – це прийняття закону про імпічмент Президента України, обмеження депутатської недоторканності, запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

Розуміючи важливість і невідкладність проведення ефективних реформ, ми домовилися про їх всебічну підтримку в ході реалізації.

Спільними зусиллями ми забезпечимо максимальну комунікацію змісту Меморандуму і його розміщення на доступних публічних ресурсах.

Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє доки його виконання не буде припинене за нашою спільною згодою.

Зміни і доповнення до Меморандуму вносяться за нашою спільною згодою.

Українська Рада Бізнесу                               Політична партія «Громадянська позиція»

БІЛИЙ СПИСОК РАДИ БІЗНЕСУ

 

1. Інституційні реформи:

 • Ліквідація податкової міліції та створення єдиного аналітичного органу по розслідуванню фінансових злочинів

Підтримуємо за основу: Законопроект Кабміну (СФР) або законопроект народних депутатів №4228

Ключові вимоги бізнесу щодо діяльності нового органу – за посиланням

 • Реформа Державної фіскальної служби 

Підтримуємо Стратегічний план реформування служби

 • Інституційна реформа митниці 

Підтримуємо План заходів (дискусійним залишається блок щодо структурної реформи цього Плану)

 • Проекти з Плану реформи митниці - вирішення питання з двома схемами по мінімізації податків - "піджаки" та "посилки"

Підтримуємо необхідність внесення змін до Митного кодексу (синхронізувати з ПК), а також імплементація прийнятих змін

 

2. Реформа податкової системи:

 • Ліквідація податку на прибуток та перехід до податку на виведений капітал

Підтримуємо за основу - законопроект №8557 

 • Лібералізація системи реєстрації розрахункових операцій (РРО третього покоління (смартфони та планшети у якості РРО), спрощення процедур, "кешбеки")

Підтримуємо (до другого читання) - законопроект - №4117;

Підтримуємо за основу - законопроект Міністерства фінансів

 • Заходи щодо деофшоризації 

Підтримуємо План заходів, зокрема необхідність реалізації 4-х пунктів з плану BEPS та покращення контролю за ТЦО

 • Зниження навантаження на фонд оплати праці

Зниження ставок ЄСВ та ПДФО до цільового показника 25% сумарно, з компенсацією за рахунок зниження неефективних видатків держбюджету

 

3. Реформа фінансового сектору: 

 • Повернути неприбутковість Недержавним пенсійним фондам

Підтримуємо за основу та вцілому - №6534-д

 

4. Реформа виборчого законодавства:

 • Прийняття нового виборчого кодексу (відкриті партійні списки)

Підтримуємо прийняття нового виборчого законодавства з моделлю пропорційної виборчої системи з відкритими списками

 ЧОРНИЙ СПИСОК РАДИ БІЗНЕСУ

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії - 4835-д

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62379

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування розміщення побутових відходів) – 4836

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59441

 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання деяких видів екологічного податку) – 4837

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59442

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відходи" (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами) – 6602

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62069

 

Проект Закону щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері – 6688

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62236

 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

Українська Рада Бізнесу

 


Цей Меморандум про співпрацю підписаний уповноваженими представниками бізнес об’єднань, які вирішили спільними зусиллями добиватися прийняття необхідних країні змін через реалізацію завдань, зазначених у цьому Меморандумі.

 

Наслідком впровадження окреслених реформ ми бачимо збільшення інвестицій в Україну та стимулювання бізнесу до детінізації і розвитку вітчизняного виробництва, зменшення дискреції та ліквідацію корупційних можливостей представників органів влади. Має бути забезпечено захист прав і законних інтересів платників податків, розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом та підвищено соціальну відповідальність платників податків.

 

Ми об’єднуємо зусилля з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни, побудови суспільства «з відкритим доступом» та роботи над завданнями, які призведуть до створення інклюзивних економічних та політичних інститутів.

Сторони погоджуються дотримуватися основних принципів співпраці: прозорості, взаємної відкритості та об‘єктивності.

Головні завдання ми бачимо наступними:

 

1. Спрощення адміністрування, ліквідація корупційних можливостей:

 • законодавче забезпечення функціонування електронного кабінету платників податків та еволюцію електронних безконтактних сервісів;

 • удосконалення оподаткування майна підприємств з метою зменшення його дискреційності з тим, щоб зробити його більш справедливим та ефективним;

 • захист податкового кредиту, шляхом недопущення позбавлення права на нього покупців товарів/послуг;

 • визначення можливості застосування "касового методу" при сплаті ПДВ, напрацювання оптимальної моделі;

 • забезпечення прозорості та відкритості ДФС України шляхом оприлюднення деталізованої знеособленої інформації щодо діяльності служби та платників податків;

 • впроваждення персональної відповідальності чиновників, які своїми діями або бездіяльністю завдали шкоди бізнесу, визначення єдиного алгоритму дій;

 • заборона відкриття кримінальних проваджень до узгодження податкових зобов'язань і фактичної не сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету;

 • лібералізація ринку РРО, шляхом введення інноваційної цифрової системи нового покоління, з правом вибору за суб’єктами   підприємницької діяльності яким РРО користуватися (класичним або інноваційним (смартфони та планшети у якості реєстраторів));

 • напрацювання методів заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їхньої реєстрації (лотереї, грошові заохочення споживачів (кешбеки) тощо);

 • збереження спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу, визначення категорій платників, які ухиляються від сплати податків при реалізації товарів, напрацювання концепції щодо дієвих методів боротьби зі зловживаннями, поширення сфери дії РРО на виявлені категорії ухилянтів;

 

2. Зменшення дискреції та корупційних ризиків, відновлення довіри суспільства до контролюючих органів

 • формування прозорих механізмів для визначення категорій платників податків підвищеного ризику – напрацювання концепції, яка передбачає охоплення відповідних категорій платників податків перевірками там, де вони потрібні, і звільнення від перевірок усіх решти – окрім особливих, чітко регламентованих, випадків;

 • формування прозорих механізмів відшкодування ПДВ;

 • ліквідація податку на прибуток, перехід до оподаткування виведеного капіталу (оподатковуються лише дивіденди та прирівняні платежі);

 • інституційна реформа фіскальних органів, зокрема:

- позбавлення районних ДФС функцій контролю;

- створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих органів, під адмініструванням Міністерства фінансів України;

- запровадження контрактної системи, законодавчо закріплених горизонтальних переміщень топ-кадрів кожні 2-3 роки;

 • ліквідація податкової міліції, створення служби фінансових розслідувань (без силових функцій, але з повноваженнями детективів) з керівником та співробітниками, відібраними за процедурами аналогічними процедурам обрання членів НАБУ, суттєве підвищення їх посадових окладів. Усунення дублювання функцій: економічною злочинністю почне займатися один правоохоронний орган замість трьох (СБУ, МВС, ДФС);

 • дерегуляція функцій державного контролю шляхом передачі ряду контрольних функцій громадським та приватним структурам;

 • імплементація у Податковий та Бюджетний кодекс обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання) та норми про недійсність нормативних актів, що не пройшли нульове читання.

 • проведення політики, спрямованої на деофшоризацію. Впровадження наступних правил: правила оподаткування контрольованих іноземних компаній, правило оподаткування ринкової вартості активу на момент його переміщення з України, правило визнання іноземної компанії податковим резидентом Україна, якщо фактичне місце її управління знаходиться в Україні, правило щодо обмеження вирахування відсотків, модернізація механізму контролю трансфертного ціноутворення, правила щодо запобігання гібридних невідповідностей.

3. Податкове навантаження

 • скорочення кількості податків та зменшення їх ставок за рахунок зниження неефективних видатків Державного бюджету;

 • «обілення» заробітної платні за рахунок зменшення навантаження на фонд заробітної плати, в першу чергу за рахунок зниження ставки ЄСВ.

4. Судова реформа

 • оптимізація структури судової системи, посилення її інституційної спроможності, удосконалення механізму добору суддів, підвищення їх відповідальності та встановлення реальної незалежності і суддівського самоврядування;

 • запровадження конкурсної системи відбору суддів до Верховного суду України, використання міжнародного досвіду щодо здійснення судочинства в останній інстанції.

5. Економічний розвиток

 • скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції, зменшення строків отримання сертифіката походження товарів, запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України;

 • напрацювання концепції функціонування експортно-кредитного агентства, керівні органи якого будуть формуватися на умовах прозорого конкурсу;

 • сприяння оптимізації структури та розміру видатків Державного бюджету, зниженню неефективних витрат, зменшенню рівня видатків державного сектора по відношенню до ВВП, що, згідно з дослідженнями, призведе до більш швидкого економічного зростання;

 • сприяння здійсненню державного регулювання та нагляду за суб'єктами
  господарювання на принципах: прозорості, професійності,
  недискримінаційності, передбачуваності, збалансованості, доцільності,
  нульової толерантності до проявів корупції.

 • ухвалення закону про обіг земель с/г призначення з мінімальною кількістю обмежень, розблокування ринку землі в Україні

6. Митна політика

 • реформування митної служби – перенабір співробітників на відкритих конкурсах із цензом допущення колишніх співробітників, високі з/п новим співробітникам;

 • запровадження обов'язкового обміну інформацією про митну вартість  товарів при здійсненні імпорту між Мінфін/ДФС України та уповноваженими органами країн-експортерів;

 • посилення персональної відповідальності митних співробітників за свої рішення

 • впровадження/вдосконалення ризикоорієнотованих систем, залучення галузевих асоціацій до формування цінових ризиків, впровадження прозорих механізмів формування профілів ризиків (для митниці і всіх супутніх служб)

 • запровадження обов'язкового вказання торгової марки при митному декларуванні товарів.

 • сприяння припиненню зловживання фізичними особами правом безмитного переміщення товарів через кордон, забезпечення контролю державними органами кількості перетинів кордону на в'їзд-виїзд фізособою за певний період часу, визначення оптимальних варіантів рішення проблеми;

 • реєстрація операторів е-торгівлі, логістичних та фінансових операторів в якості податкових агентів в Україні при здійсненні міжнародної е-торгівлі

 • для товарів високого цінового сегменту зміна виміру та обліку в кілограмах на поштучний.

 • реагування на подання галузевими асоціаціями до правоохоронних органів інформації про порушників митних і податкових правил

 • визнання при імпорті сертифікатів відповідності, виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС

 1. Фінансовий сектор

 • скасування валютних обмежень НБУ, що перешкоджають залученню інвестицій в Україну;

 • запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР

 • сприяння створенню в Україні ефективного ринку акціонерного капіталу та борговогоринку

 • запуск ринку товарних та валютних деривативів з метою хеджування фінансових ризиків

 • сек’юритизація активів як універсальний інструмент залучення інвестицій для фінансування інвестиційних проектів

 • напрацювання концепції проекту щодо амністії капіталів, реалізація погодженої моделі.

 • модернізація пенсійної системи України, запуск трьох рівнів пенсійного забезпечення

Всі підписанти мають бути проінформовані про хід виконання робіт по кожному із зазначених вище пунктів, бути запрошеними до дискусій на круглих столах з обговорення проблематики по кожному з окреслених питань, а також право у написанні пропозицій та зауважень по вищезазначених питаннях, які будуть обов’язково розглянуті та враховані.

Більше статей...