fbpx

Skip links

Бізнес-асоціації звернулися до Президента щодо спільного обговорення загроз українській економіці та ухвалення Доктрини економічної безпеки

Українська Рада Бізнесу та Національна платформа малого та середнього бізнесу, звернулись до Президента з листом про необхідність провести спільне публічне та інклюзивне обговорення з представниками українського бізнесу і фахівцями аналітичних центрів ключових загроз українській економіці та шляхів їх мінімізації, а також ухвалити Доктрину економічної безпеки.

Нижче – повний текст листа.

Шановний пане Президенте!

Ми, представники Української Ради Бізнесу, до складу якої входять 75 бізнес-асоціацій малого та середнього бізнесу, членами яких є 27 тис. підприємств, та Національної платформи малого та середнього бізнесу, до складу якої входять більше 70 бізнес-асоціацій та громадських організацій малого бізнесу, усвідомлюючи спільну відповідальність за збереження та сталий розвиток економіки України, звертаємось до Президента України з наступним.

Перед Україною на цей час стоять значні внутрішні та зовнішні виклики, що загрожують національним економічним інтересам. Водночас ні чинна Стратегія національної безпеки, ні Закон “Про національну безпеку України” не містять розділів, які б описували ці загрози та шляхи їх нівелювання.

Головними загрозами на цей час ми бачимо наступні:

Фінансові, зокрема втеча капіталів за кордон і масове використання офшорних юрисдикцій, податкових гаваней для уникнення від оподаткування всередині країни, критично високий рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет України та соціальні фонди, залежність банківського сектору від політики державних банків тощо.

Макроекономічні, зокрема світова економічна криза, що наближається, монополізація ключових секторів національної економіки, значний рівень тінізації економіки, значний обсяг контрабанди тощо.

Інституційні, зокрема неформальні інститути, відносини та структури, що суперечать формальним та викривлюють їх; невиконувані норми законів, зрощування окремих секторів економіки з державною владою, недостатня захищеність права власності через недосконалість системи правосуддя тощо.

Енергетичні, зокрема критична залежність від імпорту енергоресурсів, ризики нанесення шкоди українській економіці окремими гравцями сектору, ризик несанкціонованої зупинки підприємств енергетичного сектора тощо.

Зовнішньоекономічні, зокрема відсутність чіткої системи  взаємодії державних органів з питань забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, нерозвиненість зовнішньоторговельної інфраструктури, втягування України у торгівельні війни та зростання протекціонізму у світі, санкційний вплив на економіку України з боку країни-агресора тощо.

Для мінімізації та нівелювання цих та інших загроз має бути розроблено та прийнято відповідний доктринальний документ, а також внесено зміни до низки нормативно-правових актів, які забезпечать необхідні запобіжники загрозам, зокрема:

  • Демонополізація ринків тепло- та енергопостачання, забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження;
  • Ухвалення нового Митного та Податкового кодексу Розвитку, які будуть передбачати норми з деофшоризації економіки, заміни податку на прибуток податком на виведений капітал з потужними компенсаторами шляхом ліквідації контрабандних схем через прозорий електронний контроль, модифікації податку на землю, удосконалення спрощеної системи оподаткування, скорочення кількості різних пільг, удосконалення контролю ланцюжка постачання ризикових категорій товарів та стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці тощо;
  • Підвищення прозорості, спрощення процедур та їх автоматизації, створення інституційних стримувань та противаг, дерегуляції та звуження державного втручання до мінімально необхідних меж, приватизації державних підприємств;
  • Публічна інвентаризація та аудит видатків та витрат бюджету з метою скорочення видатків загальнодержавного бюджету до цільового показника у 35% від ВВП.

Відповідальний бізнес прагне побудувати в Україні легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, які мають бути зрозумілі всім учасникам економічних відносин. Ми вже провели низку досліджень у цих напрямках та напрацювали проекти нормативно-правових актів, які готові надати для ознайомлення та подальшого обговорення.

Ми звертаємось до Президента України з закликом узяти разом із представниками українського бізнесу і фахівцями аналітичних центрів участь у інклюзивному публічному обговоренні ключових загроз українській економіці та шляхів їх мінімізації.

Ми вважаємо, що закриті консультації здебільшого із представниками іноземного великого бізнесу за шаблонами попередньої влади не зможуть надати можливість осягнути всю глибину проблем, із якими стикається український бізнес та які шкодять нашій економіці.

Ми переконані, що якнайшвидше прийняття Доктрини економічної безпеки та реалізація завдань Доктрини дозволять суттєво пришвидшити зростання економіки України, забезпечити рівні конкурентні умови ведення бізнесу, зміцнити державність та забезпечити добробут населення.

Залишити коментар

Name*

Website

Коментар