fbpx

Skip links

Підприємці негативно оцінюють ініціативу скасування верхньої межі нарахування Єдиного соціального внеску і вважають її шкідливою для бізнесу

Ми, члени Української Ради Бізнесу, яка об’єднала 68 бізнес асоціацій навколо ідеї захисту легального бізнесу і виведення економіки з тіні, негативно оцінюємо проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та зазначаємо наступне:

Ініціатива Міністерства соціальної політики є згубною для національної економіки – вона не тільки не вирішує проблем, що накопичилися, але лише посилює їх: знижує конкурентоспроможність українського бізнесу по відношенню як до тіньового сектору, так іноземних компаній, стимулює збільшення трудової міграції з України, збільшення імпорту і падіння національного виробництва. Для розвитку національної економіки і, перш за все, трудомістких галузей необхідно не збільшувати, а знижувати податкове навантаження на фонд оплати праці, який в Україні є одним з найвищих серед усіх країн з економікою, що розвивається, до яких належить Україна.

Скасування верхньої межі для нарахування ЄСВ поглиблює нерівні умови, які склалися в Україні для легального бізнесу і того бізнесу, що працює в тіні. Для підприємців, які видають заробітні плати «в конвертах», немає жодної різниці, який розмір податків не сплачувати. Натомість для «білого» бізнесу рівень оподаткування суттєво зросте. По суті, чесний бізнес вкотре заплатить за «тіньовий». В результаті замість задекларованого Міністерством соцполітики ефекту детінізації ринку праці   навпаки відбудеться тінізація частини легального бізнесу. Підприємства, які сплачують легальні заробітні плати, зазнають додаткового фіскального тиску, що ще більше спотворить умови конкуренції на ринку і призведе до закриття підприємств або до їх переходу у тіньовий сектор економіки. Такі процеси відбуваються завжди, коли підвищуються податки.

Отримання додаткових надходжень до Пенсійного фонду розміром у 10 мільярдів гривень є надзвичайно оптимістичним прогнозом,, який не включає оцінку негативного впливу на бізнес у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найбільш відчутними зміни стануть для підприємств, які мають високу частку праці у собівартості продукції, зокрема, – у сфері послуг, сучасних підприємствах IT-сектору, будівництва, машинобудування тощо. Відповідно, компанії, що працюють у цих галузях, отримають додатковий стимул для перенесення свого бізнесу у країни з більш сприятливими та передбачуваними фіскальними умовами.

Ініціатива уряду ставить під загрозу тенденцію, яка намітилася останнім часом у зростанні легальних заробітних плат в Україні.

Ми, представники українського бізнесу, закликаємо Парламент не ухвалювати зміни, які погіршують інвестиційний клімат в Україні та умови ведення бізнесу у трудомістких галузях економіки. Неефективність податкової системи в Україні Уряд намагається компенсувати репресивними заходами та додатковими поборами замість того, щоб запровадити стимулюючі податкові механізми. Вчергове наполягаємо на системних змінах податкового законодавства та реформі пенсійної системи, зокрема шляхом прийняття нового Податкового Кодексу Розвитку та послідовного реформування пенсійної системи для виконання державою своїх зобов’язань.

 

Українська Рада Бізнесу

Залишити коментар

Name*

Website

Коментар