fbpx

Skip links

Резолюція III Open Economic Forum “Економічне зростання та створення робочих місць: порядок денний для України”

Ми, організатори та учасники економічного форуму, усвідомлюючи всю складність ситуації, в якій опинилась економіка України, заявляємо: без невідкладних реформ у податковій, бюджетній та фінансовій сферах неможливий сталий економічний розвиток України.

Наша мета – консолідація зусиль бізнес-об’єднань, експертного середовища та представників органів влади для прискорення інституціональних реформ, які призведуть до економічної свободи громадян та бізнесу, внаслідок чого відбудеться детінізація економіки України, покращення інвестиційного клімату, зростання ВВП та підвищення якості життя українців.

Для досягнення поставлених цілей ми визначаємо основні завдання на 2018 – 2019 роки:

Інституційна реформа ДФС та митниці: перенабір співробітників на відкритих конкурсах із суттєвим збільшенням розміру зарплати та  запровадження їх персональної відповідальності. Удосконалення законодавства з метою спрощення та гармонізації національних митних правил і процедур, автоматизація процесів,  створення дієвих механізмів для запобігання та подолання вкрай небезпечного суспільного явища як корупція, зміна концептуальних підходів, спрямованих на боротьбу з контрабандою на митниці.

Остаточна ліквідація податкової міліції, економічних служб Нацполіції і відповідного економічного підрозділу СБУ та створення єдиного органу з функцією аналітики та розслідування, з чітко визначеними повноваженнями щодо розслідування злочинів у економічній, фінансовій і податковій сферах, який буде центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, в якому буде усунено дублювання функцій та запроваджена персональна матеріальна і дисциплінарна відповідальність за зловживання та нанесення збитків платникам податків. Співробітники нової служби повинні обиратись за прозорим конкурсом та мати гідні посадові оклади.

Реформування бюджетного процесу, зокрема: впровадження фіскальної політики, спрямованої на зниження частки державних видатків у ВВП, які перерозподіляються через публічні фінанси – до 37 %, перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків бюджету.

Ліквідація дискреційного податку на прибуток підприємств та перехід до моделі оподаткування виведеного капіталу, що дозволить значно спростити адміністрування, показувати реальний прибуток, зупинить відтік капіталу, оздоровить економіку та покращить інвестиційну привабливість України. Посилення контролю за деякими видами зовнішньоекономічних відносин (зокрема, трансфертним ціноутворенням, інвестуванням, кредитуванням із застосуванням тонкої капіталізації) і впровадженням рекомендацій ОЕСР з урахуванням особливостей України.

Створення сприятливих економічних умов для ведення бізнесу  в умовах чесної конкуренції та рівних шансів – простеження реалізації ризикованих видів товарів через запровадження єдиного податкового документу (tax invoice), а також використання електронної онлайн системи контролю переміщення товарів.

Збереження спрощеної системи оподаткування. Стимулювання розвитку малого бізнесу, самозайнятості населення і підприємницької ініціативи, які сприятимуть розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва, як основи стабільності суспільства.

Подальше зниження податкового навантаження на фонд оплати праці шляхом об’єднання податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску в один податок, зокрема за рахунок реформування Фондів соціального страхування, скорочення їх функцій та витрат, проведення верифікації соціальних виплат та пенсій, скорочення неефективних видатків бюджету.

Перехід до європейської  моделі оподаткування майна, виходячи з його ринкової вартості, зменшення дискреційності податку на майно, покриття потенційного фіскального розриву від запровадження податку на виведений капітал та поступового зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці.

Підвищення контролю ланцюжка продажу товарів до кінцевого споживача, заохочення добровільного використання реєстраторів розрахункових операцій та можливість за отриманим фіскальним чеком перевірити реєстрацію касового апарату в органах ДФС. Демонополізація ринку РРО, використання новітніх технологій та удосконалення електронних сервісів через розширення спектру послуг для платників податків з метою зменшення фізичних контактів бізнес-середовища з представниками органів ДФС. Вибір користування класичними або інноваційними РРО залишити за самими підприємцями.

Законодавчо передбачити, що  платник податків-покупець не повинен нести відповідальність за невиконання постачальником його зобов’язань. Право платника податку на бюджетне відшкодування не може бути поставлене в залежність від проведення або не проведення перевірок контрагентів до кінцевого продавця товарів (послуг).

Скасування необґрунтованих регуляторних обмежень, удосконалення впровадження принципу «єдиного вікна»при проведенні митного контролю, зменшення часу для проходження вантажем, створення ефективної системи контролю за правильністю застосування податкових пільг при імпорті товарів.

Впровадження заходів щодо сприяння створення ефективних  ринків суміжних з природними монополіями та забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів або послуг природних монополій. 

Розуміючи невідкладність та терміновість впровадження зазначених у проекті резолюції завдань, учасники Форуму домовились про всебічну підтримку та сприяння їх реалізації. Пріоритетним напрямком співпраці є втілення зазначених реформ у законодавство України та супроводження їх реалізації. Учасники Форуму домовились про створення міжвідомчих робочих груп, які проаналізують ключові схеми та напрацюють проекти рішень щодо їх мінімізації.

Ми, учасники Форуму розуміємо, що подолання складної кризи, в якій знаходиться економіка України, неможливе без спільних зусиль усіх гілок влади, громадянського суспільства та бізнесу. Напередодні передвиборчої компанії, на думку бізнес-об’єднань, проведення цих важливих реформ – це один з найважливіших індикаторів успіху для діючої влади.

Мета у нас єдина – відновлення поступу реформ, економічного зростання та побудова сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоздатної у світовому масштабі економіки.

Залишити коментар

Name*

Website

Коментар