fbpx

Skip links

Представники бізнесу відзначили ліберальне спрямування проєкту Про працю, проте мають низку правок

Круглий стіл із питань нового трудового законодавства відбувся 17 лютого за участі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова, Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів  Галини Третьякової, заступниці Міністра економіки Юлії Свириденко, експертів із трудового права, представників аналітичних центрів та представників бізнес-асоціацій УРБ.

Організаторами заходу виступили Українська Рада Бізнесу та Економічна експертна платформа.

Представники бізнес-асоціацій та експерти зазначили, що радянське трудове право, досі чинне в Україні,  не відповідає вимогам сучасної ринкової економіки. На думку представників бізнес-об’єднань, доцільно осучаснити та лібералізувати законодавчу базу, забезпечити перехід до договірного трудового права, яке передбачає встановлення особливостей умов роботи на підприємстві шляхом перемовин та домовленостей між працівником і роботодавцем. Проєкт № 2708 “Про працю” передбачає ці новації, а також закріплює соціальні гарантії, встановлені Конституцією та ратифікованими Україною міжнародними договорами. В той же час проєкт містить низку дискреційних норм, які варто обговорити та доопрацювати, наголосили учасники обговорення.

Представник Асоціації «IT Ukraine» Єфрем Лащук зазначив, що передбачені  статтею 94 права державних інспекторів праці надто широкі – наприклад, право “без попереднього повідомлення в будь-який час відвідувати будь-які робочі місця (крім робочих місць дистанційної роботи) для проведення інспекційного відвідування з питань, що належать до їх компетенції”, “вилучати або брати з собою для аналізу зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються, за умови повідомлення роботодавцю або представнику працівника про те, що матеріали або речовини були вилучені або взяті з цією метою” тощо.

Представник асоціації звернув увагу, що неможливо реалізувати проведення інспекційного відвідування у будь-який час, – це можливо реалізувати тільки убудь-який робочий час. Також необхідно врахувати, що право на допит особи має лише той, хто проводить досудове розслідування правопорушення, або суд. В інших випадках отримувати пояснення або інформацію можливо лише в порядку добровільногонадання інформації. А вилучення будь-якого майна, що є власністю особи, можливе тільки в процесі кримінального провадження і регламентується главою 16 КПК – «тимчасове вилучення майна».

Генеральний директор Star Media Ольга Пантелеймонова звернула увагу, що у статті 13 надається визначення трудових відносин та певний перелік критеріїв. Зі змісту цієї статті випливає, що для визнання відносин між особами трудовими, достатньо принаймні однієї ознаки, оскільки в законопроекті взагалі відсутнє положення, за яким трудові відносини мають характеризуватися лише сукупністю ознак. Поточне формулювання вкрай дискреційне та надає широку можливість «перекваліфікації» відносин перевіряючими органами на власний розсуд, що створює значні корупційні ризики. «Необхідно встановити критерії, які за їх одночасної наявності дають змогу встановити, що ця особа є саме найманим працівником. Це буде суттєвим позитивним кроком: дозволить мінімізувати дискрецію, зменшити ймовірність безпідставного застосування штрафу та мінімізувати корупційні ризики», – підкреслила генеральний директор.

Переведення обліку трудового стажу працівників в електронний формат – відмова від паперових трудових книжок та облік за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування – дозволить спростити документообіг, вирішить проблему втрачених, невірно заповнених трудових книжок, спростить оформлення працівників тощо, відзначила представник «Національної організації роздрібної торгівлі» Ганна Стрикун. У той же час необхідно забезпечити просту процедуру доповнення та перенесення до електронної бази даних інформації про стаж працівників, набутий до запровадження електронного обліку ЄСВ (підтвердити стаж працівник може в уповноваженому органі шляхом пред’явлення оригіналу трудової книжки або довідки з місця роботи), а також забезпечити безперешкодний  доступ працівників до нових баз даних.

Президент Асоціації платників податків України, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Грігол Катамадзе зазначив, що Асоціація, представлена в усіх без винятку регіонах України та у місті Києві, опрацьовуючи законопроекти, отримує позицію всього українського бізнес-середовища. Законопроект «Про працю» не був винятком, його  також опрацьовували всі, щоб мати виважену, незалежну та аргументовану думку Асоціації. Бізнес вважає, що законопроект є надзвичайно важливим та необхідним, але разом із тим, з метою зменшення дискреції та різночитань, до нього необхідно обов’язково внести низку пропозицій та зауважень, наданих  Асоціацією Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ще 7 лютого цього року.

Грігол Катамадзе наголосив, що законопроект покликаний забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, збільшення притоку інвестицій в Україні, створення легальних робочих місць.           

Виконавчий директор Української асоціації прямого продажу, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Надія Бедричук наголосила, що проєктом передбачено штрафи за “дрібні” порушення трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. «Такий високий розмір штрафу за дрібні порушення, більше того – за кожне – вбачається недоцільним, таких штрафів не було раніше передбачено законодавством. Цю норму пропонуємо доопрацювати до другого читання та запровадити перше попередження або встановити один штраф за сукупність дрібних порушень», – пояснила Надія Бедричук.

Тимофій Милованов зазначив: найважливішим для розвитку економіки міністерство бачить розвиток ринків – ринку землі, ринку праці, ринку капіталу, ринку товарів та послуг, а також розвиток ланцюгів доданої вартості. Всі ці завдання та шляхи їх вирішення містяться у Економічній стратегії, яку Уряд планує реалізовувати. Відповідаючи на запитання учасників, міністр підкреслив, що повністю поділяє думку про необхідність внесення до проєкту певних уточнень до другого читання. Зокрема, важливо більш чітко визначити повноваження державних інспекторів праці, врегулювати питання щодо терміну давності за цими видам порушень тощо.

Галина Третьякова повідомила, що перенесення інформації до електронної бази даних про стаж працівників, накопичений до запровадження електронного обліку ЄСВ, буде врегульовано на рівні підзаконних актів. Також буде забезпечено безперешкодний  доступ працівників до нових баз даних. Трудові відносини мають визначатися виключно сукупністю ознак, і відповідні правки буде внесено до другого читання, пообіцяла голова комітету.

Юлія Свириденко наголосила, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відкрите до дискусій та готове працювати над удосконаленням проєкту. У документі необхідно зробити певні коригування, надати визначення деяким термінам – зокрема, таким, як “мобінг”, – знайти баланси повноважень інспекторів праці, щоб з одного боку, не зашкодити білому бізнесу, а з іншого – мати можливість детінізувати ринок праці.

За підсумками дискусії представники бізнесу відзначили ліберальне спрямування проєкту “Про працю”, проте мають низку правок та домовились доопрацювати документ із Міністерством економіки та профільним Комітетом Верховної Ради України.

Залишити коментар

Name*

Website

Коментар