fbpx

Skip links

Експерти та представники бізнес-асоціацій погодили концепцію змін до Трудового Кодексу

Група незалежних експертів – представників провідних аналітичних центрів України, які входять до Економічної експертної платформи, – обговорили та погодили радикальні зміни до Трудового кодексу, що забезпечать запровадження сучасного трудового права, заснованого на свободі трудового договору.

Учасники зустрічі зійшлися на думці, що радянське трудове право, яке залишається чинним в Україні, не відповідає вимогам ринкової економіки. Учасники дискусії консенсусом погодили, що необхідно встановити пріоритет договірного трудового права над нормами Трудового кодексу, що передбачає встановлення особливостей умов роботи на підприємстві шляхом перемовин та встановлення домовленостей між працівником і роботодавцем. Винятки становлять соціальні гарантії, гарантовані Конституцією та міжнародними договорами, ратифікованими Україною. Також мають бути передбачені мінімальні гарантії для «вільних» трудових договорів.

 

Учасники дискусії вважають за доцільне визначити чіткі ознаки відсутності належним чином оформлених трудових відносин, а також скасувати обов’язкове ведення трудових книжок. Експерти та представники бізнес-асоціацій вважають за доцільне запровадити законодавчу норму щодо незастосування штрафних санкцій за неповідомлення роботодавцем про найманого працівника, якщо інформація про працівника була відображена у відповідних податкових звітах, а податки на заробітну плату сплачені у повному обсязі.

Також необхідно знизити розміри штрафів за порушення з оформлення трудових відносин до розмірів, аналогічних штрафам за порушення у сфері додержання законодавства про працю (зміни до статті 365 Кодексу законів про працю України), зокрема:

– за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час або виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЕСВ та податків – зниження до 10 мінімальних заробітних плат;

– за недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин – зниження до 30 мінімальних заробітних плат;

– за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – зниження до розміру мінімальної заробітної плати;

– у випадку, якщо зазначені порушення вчинено вперше протягом  календарного року, порушення тягне за собою профілактичне покарання – письмове попередження.

Відповідно йтиметься про три типи взаємовідносин роботодавець/працівник:

  • Договори ЦПД – будь-які відносини, які не відповідають критеріям трудових. Факт відсутності належним чином оформлених трудових відносин може встановлюватися в судовому порядку. Обов’язок доведення наявності трудових відносин покладається на позивача.
  • Трудові договори, які регулюють відносини між роботодавцем та працівником, підписані за згодою сторін, мають пріоритет над нормами Трудового кодексу та іншого законодавства, що регулюють трудові відносини. У таких договорах мають бути зафіксовані мінімальні гарантії, вичерпний перелік яких буде передбачено законодавством, а також соціальні гарантії, що встановлені Конституцією та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.
  • Трудові договори, які складаються згідно з трудовим та іншим законодавством, що регулює трудові відносини. Такі договори складаються у випадках, якщо роботодавець та працівник а) не домовились щодо договору за згодою сторін; б) у монополізованих з боку роботодавців секторах та регіонах (дослідити та визначити окремо); в) можливі інші винятки, за результатами окремого дослідження

Учасники дискусії домовились про необхідність переглянути норми Трудового кодексу та радикально спростити регулювання.

            За підсумками обговорення учасники Національної бізнес-коаліції погодили концепцію оновленого Трудового Кодексу. Учасники домовились, що після фінального затвердження концепцій згідно з процедурами Коаліції документи  будуть надіслані всім парламентським фракціям.

Залишити коментар

Name*

Website

Коментар